Produkter

Takrennenes fremste oppgave er å beskytte fasade og grunn mot skader som fuktighet kan forårsake i form av råte, frost og i verste fall fundamentforskyvninger.

Ingen takrenne gir samme sikkerhet mot slike skader som Vesivek-rennen kan gi deg. Det er ganske enkelt fordi Vesivek-rennen ikke har skjøter og følgelig ingen lekkasjer. Dette er kun mulig fordi vi i vår produksjonsbil produserer takrennene i hele lengder på stedet der du skal ha dem montert.

Vesivek-renner tåler tiår etter tiår med slitasje fra vann, snø og is, forurensning og store temperatursvingninger.

Vesivek-rennen tar mer vann, og er dypere enn de fleste andre renner (ca. 40 % større kapasitet), og er i tillegg beskyttet mot korrosjon.

Vesivek-renner leveres i aluminium som standard, men kan skaffes i rustfritt stål, kobber og zink ved bestilling.

Vesivek-rennene festes med sterke og patenterte spesialkroker, som gjør at rennen tåler betydelige mengder snø. Kroken festes innvendig og gir rennen et elegant preg.
Vi har også et meget rikt fargeutvalg til våre renner. Standard-fargene er svart og hvit.

Kontaktinformasjon

Tromsø | Mobil: 911 74 764
Bugøynes | Mobil: 996 31 413